Föräldrahandboken ger värdefulla tips om bland annat goda sömn- och kostvanor som gör att barn orkar mer i skolan. I Föräldrahandboken finns också förslag på hur föräldrar kan prata om skolan inför sina barn, för att ge dem en positivt laddad bild av vad skolan innebär. Föräldrahandboken är ett jättebra redskap som kan hjälpa föräldrar att skapa goda förutsättningar för sina barn, så att de orkar lära sig och ha kul i skolan.

– Kristin Persson, Sannerudsskolan