dec2019

Konsekvenser behövs

Ett tryggt Sverige är viktigt. Skolor och skolledare måste vara delaktiga i lösningen, men det är nästan omöjligt att få ett tryggt Sverige utan modiga ledare som vågar stå för vad de tror på..

aug2019

Orosanmälan

När ska en skola göra en orosanmälan? Hur påverkas relationen mellan pedagog och föräldrar?