Frank Berglund

Förbundsordförande på RFSL ungdom

Frank Berglund är förbundsordförande i RFSL ungdom och ledamot i RFSU och RFSL. Han har i många år arbetat med HBTQ- och normfrågor och han håller föreläsningar för bland annat skolpersonal och förvaltningar.

RFSL ungdoms ändamål är:

att erbjuda hjälp och stöd till medlem och annan person som hamnat i en svår situation på grund av sin sexuella läggning, sexualitet, könsidentitet och/eller könsuttryck, eller hur de väljer att uttrycka dessa

att främja forskning samt främja och bedriva saklig upplysning om homo- och bisexualitet, transfrågor samt queera frågor som specifikt berör unga

att främja samarbete och samverkan med vuxenförbundet RFSL:s lokala, regionala, nationella och internationella verksamhet