Jêran Rostam

Förbundsordförande på RFSL ungdom

Jêran Rostam är förbundsordförande för RFSL Ungdom, hen har mycket erfarenhet av att jobba med hbtqi-frågor, jämlikhet och normkritik. Hen har i sitt uppdrag kontakt med både elever och skolpersonal som vill arbeta mer med dessa frågor.

RFSL ungdoms ändamål är:

  • Att erbjuda hjälp och stöd till medlem och annan person som hamnat i en svår situation på grund av sin sexuella läggning, sexualitet, könsidentitet och/eller könsuttryck, eller hur de väljer att uttrycka dessa.
  • Att främja forskning samt främja och bedriva saklig upplysning om homo- och bisexualitet, transfrågor samt queera frågor som specifikt berör unga.
  • Att främja samarbete och samverkan med vuxenförbundet RFSL:s lokala, regionala, nationella och internationella verksamhet.

Kontakt