Paula Skånberg

Föräldrasupport

Paula Skånberg är utbildad barnskötare och har ett genuint intresse för barn och deras välbefinnande. Hon har på olika sätt arbetat med och för barn i hela sitt liv. Hon brinner för barn och deras rättigheter, skol- och föräldrafrågor.

I dag har hon vuxna barn, bonusbarn och barnbarn. Hon har varit verksam som familjehem och kontaktfamilj i många år och öppnat sitt hem för barn som behövt en extra familj. Sedan mitten av 80-talet har hon varit aktiv i flertalet föräldraföreningar och under åren 2007-2010 var hon verksam på riksnivå i Hem och Skola.

Paula har en mångårig erfarenhet och en bred kunskap om barn med särskilda behov och deras villkor i skolan och i samhället. Hon har under tio års tid stöttat föräldrar vid olika möten med rektorer och kommunala tjänstemän, och bidragit med kunskap om skollagen och LSS-lagstiftningen.