Diskussionsunderlag Nätsmart

Efter att ni har lyssnat på Martina Söderholms webbinarium Nätsmart kan det vara bra att avsätta tid till att prata lite kring de frågor och funderingar som kommer upp i klassen. Nedan följer förslag på frågor att ställa för att få igång en diskussion. Dela upp klassen i mindre grupper eller diskutera tillsammans i helklass.

Ladda ned material