Diskussionsunderlag till filmen

Till filmen Jag tror jag är lite kär i dig har vi producerat en lärarhandledning med diskussionsfrågor att jobba med i klassrummet. Man kan jobba i helklass eller i mindre grupper, det viktigaste är att man tillsammans pratar om alla frågor som kan uppstå. Diskussionsunderlaget är framtaget i samråd med Ulrika Rogland. Filmen riktar sig till elever från mellanstadiet och uppåt, och detsamma gäller dessa diskussionsfrågor.

Ladda ned material