Föreläsning: ”Bakgrund – definitioner.”

För att kunna motverka mobbning, kränkande behandling och trakasserier krävs det ett gemensamt synsätt. Vad är det vi menar när vi säger att någon blivit mobbad? I detta avsnitt får du en kort bakgrund till begreppen mobbning, kränkande behandling och trakasserier. Vad skiljer begreppen från varandra?