Grooming

Ett utbildningsmaterial om grooming anpassat för elever i årskurs 6, högstadiet och gymnasiet. Det här materialet vänder sig till dig som arbetar med barn och unga, och syftar till att ta upp det som vi behöver prata mer om:
Är en perfekt bild samma sak som ett perfekt liv?
Vilken spridning kan bilder och kränkande ord få?
Går antalet likes hand i hand med självkänslan?
Ladda ned material