Handlingsplan

Alla som arbetar i skolan och som har ett intresse av att arbeta med frågor som rör mobbning och kränkande behandling vet hur viktigt det är med en gemensam bas. En bas som samtliga vuxna i skolan känner till, är förtrogen med och följer. Detta görs delvis genom att skapa en lokal handlingsplan. Vår förhoppning är att vi med denna text ska kunna bidra till att ännu fler får och tar möjligheten att sätta sig in i detta viktiga arbete.

Ladda ned material