Lärarhandledning Escape

Lärarhandledning till filmen Escape. Inspirationsmaterial för fortsatt arbete kring Internet och värdegrundsfrågor. Syftet med materialet är att det ska ta vid där filmen slutar, och bidra till en fortsatt dialog och diskussion kring ämnet.

Ladda ned material