Lärarhandledning Om barn till missbrukare

Lärarhandledning till föreläsningen "Om barn till missbrukare". Barn som växer upp i en familj med missbruk berättar vanligen inte spontant om de känslor, upplevelser och händelser som missbruket ger upphov till. Därför är det viktigt att vi är lyhörda för barnens signaler och vet hur vi ska agera för att hjälpa. Materialet ger dig tips och råd om hur du som arbetar med barn kan upptäcka och hjälpa barn till missbrukare.

Ladda ned material