Lathund mot narkotika

I dag är inte frågan om våra barn kommer att möta droger. Utan när. Följdfrågan för alla föräldrar blir därför: hur kan vi förbereda dem inför detta oundvikliga möte så att de vet vad det innebär och kan välja en annan väg? Den här lathunden mot narkotika hjälper dig.

Ladda ned material