Självskadebeteende

Det här är ett material som syftar till att belysa varför unga människor, främst tonåringar, skadar sig själva. Materialet vänder sig till dig som förälder, och till dig som arbetar med tonåringar eller unga vuxna. Syftet är att sprida kunskap i ämnet med förhoppningen att på så vis kunna upptäcka och hjälpa i god tid.

Ladda ned material