Var smart – säg nej till tobak

Att få våra ungdomar att säga nej till tobak är bland det mest hälsoförebyggande vi kan göra. Tobak är enligt Världshälsoorganisationen, WHO, den absolut största enskilda hälsorisken i västvärlden. Eftersom det är i skolåldern majoriteten av de som brukar tobak debuterar har skolans verksamhet en mycket viktig roll i det tobaksförebyggande arbetet. Vår målsättning är att detta material ska vara en hjälp i det betydelsefulla arbetet mot tobak.

Ladda ned material