Verktygslådan 4

Verktygslådan 4 ska underlätta för skolpersonal i låg- och mellanstadiet i det viktiga arbetet att hitta, förstå och hjälpa barn till missbrukare. I verktygslådan hittar du handfasta redskap som går att använda direkt i undervisningen.

Ladda ned material