Youmo i praktiken – MUCF

Det här är ett utbildningsmaterial från Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällsfrågor (MUCF). Youmo i praktiken är en vägledning för att lättare kunna samtala med unga nyanlända om frågor som rör hälsa, sexualitet och jämställdhet.

Ladda ned material