Förtroendebloggen

Fem punkter om droger

Läs mer om Hans-Erik Rehnstam Hans-Erik Rehnstam
Kommunpolis
  1. Under lov och fester kommer ungdomar ofta i kontakt med droger. Under de längre loven från skolan kan umgänget ändras och den yttre påverkan att ”smälta in” gör att nya vanor kan bildas. Dessutom är acceptansen för att testa narkotika klart lägre vid alkoholpåverkan, och ofta påverkar även grupptrycket.
    Hur ska man då som ung våga och orka stå emot? Först och främst genom kunskap. Läs tillsammans på om alkoholens skadeverkningar, och om narkotika – både om för- och nackdelar. I andra hand, var kritisk och fundera kring om det finns missbruk i er närhet? Vi har bara ett liv (vad vi vet), var rädd om det!
  2. Tyvärr mår ungdomar i dag allt sämre psykiskt. Samhället ställer högre krav, och intryck från media och sociala medier gör att trycket på ungdomarna ökar. Dessutom har många det jobbigt i sina familjesituationer, och acceptansen för att ta tabletter (lyckopiller) har ökat. Dessa skrivs ut till både ungdomar och äldre i en allt större utsträckning vilket medför att risken för att testa andra tabletter, så kallade nätdroger ökar. (”Man är ju inte narkoman om man tar tabletter.”) Risken med nätdroger är att köparna ofta inte har en aning om vad de innehåller. Det finns många substanser i dessa tabletter som är både cancerogena och farliga av andra orsaker. Sällan innehåller de bara den substans som man köpt den för – och även den substansen är naturligtvis farlig.
  3. Initialt mår de flesta bättre när de testar narkotika första gången. Skräckpropagandan som de hört stämmer ju inte, tycker de därför. Då gäller det att inse hur narkotika fungerar. Den härliga känsla som man initialt känner kommer att bli svårare och svårare att uppnå vid upprepat bruk. Till slut måste man ha narkotika bara för att klara av vardagen, och man är fast i ett missbruk som påverkar både livskvalitén och ekonomin. Jag vill dock påpeka att det här inte gäller alla. Vissa kan klara av ett sporadiskt missbruk av droger, men det är inte säkert att just du kan det – och varför behöver du narkotika egentligen? Det finns ofta ett grundproblem som gör att man känner en lockelse till narkotika och andra droger.
  4. Som förälder och lärare är det mycket viktigt att ha kunskap om narkotika och dess verkningar. Det är ni som träffar ungdomarna i vardagen och kan med den kunskapen se de varningstecken som yttrar sig hos era barn eller elever. Att våga ta upp frågan om ett eventuellt missbruk kan rädda en ungdom.
  5. Legaliseringen av marijuana och hasch i många länder är en trend som tyvärr sprider sig. Vad beror detta på? Är marijuana och hasch ofarligt? Nej, definitivt inte! Marijuana och hasch består av ett stort antal substanser där den verksamma heter THC, Tetrahydrocannabinol. Påverkan på kroppen är, efter långvarigt missbruk, svårigheter att koncentrera sig, dåligt närminne, depressioner och självmordstankar. THC lagras i hjärnan så att man långt efter ett intag kan få så kallade flashbacks, alltså att rus uppstår okontrollerat, och detta upplevs ofta som väldigt obehagligt. Varför legaliseras då dessa droger i allt fler länder? Bruket och missbruket har blivit så vanligt att polisen har svårt att upprätthålla de lagar som finns. Dessutom finns det ekonomiska intressen som påverkar makthavare att legalisera bruket. Det allra kraftigaste argumentet är dock att bruket av drogen är så vanligt och att många klarar av att inte fastna i missbruk. Detta gör att många tyvärr inte ser farlighetspotentialen i drogen.

Nyhetsbrev