Intervju med skolsköterskan Maria från Maltesholm skola

Publicerad 5 juni 2024

Två snabba frågor till Maria som jobbar som skolsköterska på Maltesholm skola i Hässelby strand.

Kul att du gillar Aktiv Skolas utbildningsmaterial. Vilket material har du använt – och hur?

Jag använder mycket material om hälsa. Ert utbildningsmaterial Hälsa på skolan är mycket uppskattat att använda till både låg- och mellanstadiet.

Det finns även möjlighet att lägga till egna anteckningar och uppdrag i materialet eftersom det är en Powerpoint. Jag rekommenderar det verkligen! 

Hur fick du reda på att Aktiv Skola finns?

Det var en skolsköterskekollega som tipsade mig om Aktiv skola. Vi pratade om vilket slags material man kan använda sig av när man går ut i klass för att prata om hälsa, och då berättade hon om Aktiv skola. Det är jag tacksam över.

Vad skulle du önska att vi gjorde mer av?

Ett förslag är material som kan användas när man pratar enskilt med eleverna. Att kanske ha bildstöd för de elever som har lässvårigheter. Även material riktat till föräldrar när man har enskilda samtal med dem. Det vore bra att kunna dela ut en broschyr till föräldrarna som de kan ta med sig hem. 

Dela gärna detta innehåll i dina sociala kanaler

Fler nyheter om hälsa

Hälsa
Intervju med skolsköterskan Deka från Prolympia idrottsskola

På Skolsköterskekongressen fick vi även chansen att ställa ett par snabba frågor till Deka som jobbar som skolsköterska på Prolympia idrottsskola.

Läs mer
Hälsa
Mer idrott i skolan? JA säger Aktiv Skola! 

20 år av studier visar att forskarnas hypotes stämmer: daglig fysisk aktivitet kan ge ökad benmassa, bättre kondition och starkare muskler i vuxen ålder.

Läs mer
Hälsa
Nio av tio lärare är oroliga...

Fackförbundet Sveriges lärare har räknat ut att det behövs ett extra tillskott på 29 miljarder kronor till skola och utbildning för att upprätthålla den kvalitativa nivån som finns idag. Samtidigt kommer det ut rapporter om nya nedskärningar och besparingar under hösten, vilket har medfört en stor oro bland lärare i Sverige.

Läs mer
Hälsa
Barn som går eller cyklar till skolan mår bäst!

Fysiska aktivitet har en positiv inverkan på människan, speciellt på barn och unga. Trots denna vetskap har de ungas fysiska aktivitet dalat kraftigt för varje år som går.

Läs mer

Utbildningsmaterial om hälsa

Nyhetsbrev