Välkommen till Förtroendebloggen

Här skriver våra representanter från Förtroendegruppen om olika ämnen som rör vår verksamhet och de fokusområden som vi jobbar med.
Klicka på bilderna i rullistan ovan om du söker inlägg från en specifik person, eller skrolla ner för att läsa de senaste inläggen.
Experterna skriver om olika saker inom sina respektive professioner och områden så här kan du hitta allt från hälsa och hbtq-frågor till ekonomi och familjerätt.
Om du har något ämne eller någon fråga som du önskar att vi bloggar om får du gärna mejla till oss på info@aktivskola.org.
Glöm heller inte att Förtroendegruppen kan erbjuda kostnadsfri rådgivning inom en mängd olika områden, klicka här för att komma till panelen.

aug2019

Orosanmälan

När ska en skola göra en orosanmälan? Hur påverkas relationen mellan pedagog och föräldrar? Finns det tydliga rutiner? Dessa frågor är de vanligaste jag får i min roll som förebyggande socialsekreterare.

Personal inom skolan är skyldiga enligt Sol kap 14 1§ att anmäla till socialtjänsten om det råder misstanke om att ett barn (ålder 0–18 år) far illa eller riskerar att fara illa.

Känner du som lärare dig osäker kring hur du ska göra en orosanmälan kan det vara bra att rådfråga en kollega eller rektor.

aug2019

En meningsfull fritid

En meningsfull fritid kan innebära så mycket. Det kan vara att spela fotboll, dansa, resa eller att upptäcka nya saker.

aug2019

Kreativa samtal

Att vara tonåring är inte lätt, och att vara en förälder eller skolpersonal som vill hjälpa en tonåring är inte heller lätt.