Utbildningsmaterial

Aktiv Skola har tillsammans med inhyrda experter och representanter från Förtroendegruppen producerat undervisningsmaterial inom olika områden. Vi har valt områdena droger, grooming, hälsa, miljö och mobbning eftersom de är ofrånkomligt förenade med kunskapsinhämtning och elevernas möjligheter till en positiv utveckling. Det finns material anpassat för alla årskurser, från lågstadiet till gymnasiet, och du som lärare eller pedagog avgör vad som passar just din klass bäst. Här kan du söka under det område som intresserar dig och kostnadsfritt ladda ner materialet. 

Droger
Föräldrar
Grooming
Hälsa
Miljö
Mobbning