Birgitta Rausman

Birgitta Rausman har en lång erfarenhet som skolsköterska samt ett arbete med inriktning på medicinsk elevhälsa till friskolor. Hennes verktyg är hälsosamtalet som innebär samtal med elever om fysisk, social och psykisk hälsa.

Aktiv Skola
Birgitta Rausman
Sjuksköterska

Blogginlägg av Birgitta Rausman

Lusfröken, skolsyster, skolsjuksköterska - en historisk tillbakablick på skolhälsovården

När jag var liten stod man på led i linne och underbyxor för att få komma in till skolsystern eller skoldoktorn och bli godkänd. Sedan dess har mycket förändrats och förbättrats inom skolhälsan, men vi börjar från början.

Läs mer

Nyhetsbrev