Jeanette Vogt

Jeanette Vogt arbetar med samtalsbehandling för par, familjer och enskilda som har relationsproblem. Målet i behandlingsarbetet är att förbättra förståelsen för varandra, andra och sig själv samt att hitta nya förhållningssätt eller lösningar på svårigheterna. Jeanette har bred erfarenhet av samtalsbehandling inom olika områden.

Aktiv Skola
Jeanette Vogt
Familjerådgivare

Sociala Medier

Följ gärna Aktiv skola i sociala medier!