Allt vanligare med outbildad personal i förskolan

Publicerad 27 april 2018

En växande andel av förskolans personal saknar helt utbildning för att arbeta med barn. Men det ser väldigt olika ut – i de sämst rustade kommunerna har hälften av de anställda inte rätt kompetens. Dock har andelen med förskollärarexamen ökat med en procentenhet jämfört med 2016.

Dela gärna detta innehåll i dina sociala kanaler

Sociala Medier

Följ gärna Aktiv skola i sociala medier!