Nu lanserar vi Aktiv Skolas julängel

Publicerad 1 oktober 2020

Aktiv Skolas julängel

Ny statistik från Socialstyrelsen visar att självmorden ökar bland unga mellan 15 och 24 år och bland yngre kvinnor mellan 25 och 44 år. Siffrorna har analyserats av Nasp (Nationellt centrum för suicidforskning) och resultatet visar att självmordstalen de senaste tjugo åren har ökat med i genomsnitt en procent varje år i dessa grupper. Detta trots riksdagsbeslutet 2008 om en nollvision för självmord som innefattade ett nationellt preventionsprogram.

I faktiska siffror betyder det här att fler än 5 000 unga upp till 24 år behöver vård för självmordsförsök varje år, av dem avlider runt 160. Omräknat innebär det att varje vecka dör tre unga människor genom självmord i Sverige.

Folkhälsomyndigheten rapporterade i sin senaste undersökning om skolbarns hälsovanor att 11-åringar nu har de högsta nivåerna av psykosomatiska besvär under de 35 år som rapporteringen har pågått. Följdenligt ökar också antalet psykiatriska diagnoser och förskrivningen av psykofarmaka.

Vi tar nu ytterligare ett steg för att bidra till upplysning kring denna livsviktiga fråga och lanserar Aktiv Skolas julängel. Vi vänder oss i år till företag som får möjlighet att bidra till kampen mot psykisk ohälsa bland barn genom att köpa vår julängel.

Hela överskottet går till produktionen av nytt utbildningsmaterial som sedan kommer att distribueras kostnadsfritt till skolor över hela landet eftersom vi vill skapa och sprida ännu mer material som kan vara till hjälp och stöd för elever, föräldrar, skolpersonal och andra viktiga vuxna i de ungas närhet.

Läs mer på julängel.se »

Dela gärna detta innehåll i dina sociala kanaler

Sociala Medier

Följ gärna Aktiv skola i sociala medier!