Information om personuppgiftsbehandling

1. Introduktion

Det här dokumentet innehåller information om behandling av personuppgifter inom ramen för vår användning av kunddata.

I dokumentet refererar ”dig”, “du”, ”din”, ”dina” och ”ditt” till den person vars personuppgifter vi kan komma att behandla och som är vår kund, representerar vår kund eller är en besökare på vår webbplats.

2. Allmänt

Stiftelsen Aktiv Skola, med kontor i Örebro, Sverige, är personuppgiftsansvarig i enlighet med dataskyddsförordningen (2016/679). För mer information, se www.datainspektionen.se. Denna information om personuppgiftsbehandling förklarar hur vi hanterar insamling, behandling, användning och delning av dina personuppgifter (med personuppgifter menas all information som avser en identifierad eller identifierbar fysisk person).

Hos Stiftelsen Aktiv Skola tillämpas följande principer avseende personuppgiftsbehandling:

Vi är hänsynsfulla angående de personuppgifter vi ber dig om och de personuppgifter vi samlar in om dig.
Vi lagrar dina personuppgifter under den tid som vi har anledning att behålla dem.
Vi avser att förenkla din möjlighet att få kontroll över dina personuppgifter.
Vi strävar efter full transparens avseende hur vi samlar in, använder och delar dina personuppgifter.

3. Vilken information samlar Stiftelsen Aktiv Skola in om dig?

För att fullgöra begäran från besökare på vår webbplats kan du bli ombedd att utge någon eller några av dessa uppgifter:

Ditt namn
Ditt personnummer/organisationsnummer
Din e-postadress
Din postadress
Din leveransadress
Ditt telefonnummer
Dina kontaktuppgifter

4. När samlar Stiftelsen Aktiv Skola in din information?

Stiftelsen Aktiv Skola samlar in dina personuppgifter när du köper eller beställer en vara eller tjänst (till exempel ett medlemskap eller annons). Vi samlar även in uppgifter när du till exempel fyller i kundenkäter, ger oss feedback eller deltar i tävlingar. Information om webbsideanvändning samlas in via cookies.

När du registrerar dig för nyhetsbrev kommer din e-postadress och, om nödvändigt, ditt namn användas för Stiftelsen Aktiv Skolas egna marknadsföringsändamål fram till dess att du avslutar prenumerationen. Du kan när som helst avsluta prenumerationen av nyhetsbrev.

5. Hur använder Stiftelsen Aktiv Skola din information?

Vi samlar in och behandlar uppgifter om dig enbart för fastställda ändamål. Dessa är följande:

Behandla din beställning
Behandla betalningar
Leverera produkter
Skicka information, nyheter och erbjudanden
Förbättra kvaliteten på våra produkter och utveckla nya produkter
Analysera trender
Förbättra design och säkerhet på webbplatsen
De insamlade personuppgifterna kommer att behandlas, användas och lagras för ändamålet med behandlingen samt utförandet av din beställning, personifiering av webbplatsen och marknadsföringsaktiviteter.

Vi behandlar dina personuppgifter endast för ändamålen ovan och alltid med stöd av en laglig grund. Vid en privatpersons köp av våra produkter (dvs ändamålen behandla din beställning, behandla betalning och leverera produkter) behandlar vi dina personuppgifter för att fullgöra ditt avtal med oss. Vid resterande ändamål eller då vår kund är en juridisk person utgör vårt berättigade intresse att utveckla våra tjänster och produkter den lagliga grunden.

Om det är nödvändigt kommer dina personuppgifter överföras till våra leverantörer (till exempel post, printhus). Personuppgifterna kommer i sådant fall endast behandlas och användas av dem för de överenskomna ändamålen. Stiftelsen Aktiv Skola kommer inte att olagligen dela din information med företag utanför vår grupp.

6. Registrerades rättigheter

Du har rätt att begära information om dina personuppgifter som vi behandlar. Du har även rätt att när som helst begära rättelse eller radering av uppgifter som du anser vara felaktiga. Läs mer eller skicka en begäran på följande länk.

7. Vad är cookies?

En cookie är en textfil med anonymiserad information som inkluderar en unik användaridentifikation och webbsidans namn. För mer information, se vår information om cookies här.

8. Andra webbsidor

Denna information om personuppgiftsbehandling är endast tillämplig på denna webbsida. Vår webbsida innehåller länkar till andra webbsidor, Stiftelsen Aktiv Skola är inte ansvariga för innehåll på externa webbsidor även om länkar hänvisar till dem.

9. Klagomål

Om du har en fråga, vill lämna ett klagomål till Stiftelsen Aktiv Skola angående hur dina personuppgifter har behandlats eller överklaga ett beslut, kan du kontakta oss via gdpr@aktivskola.org eller lämna ett klagomål hos en tillsynsmyndighet.

10. Kontakta oss

Du kan kontakta oss via gdpr@aktivskola.org eller genom att skriva till:

Stiftelsen Aktiv Skola

Box 9015

700 09 Örebro

Nyhetsbrev