Stiftelsen Aktiv Skola tar ett brett grepp över en av vår tids viktigaste frågor – skolan

Krisrapporterna om den svenska skolan har duggat tätt de senaste åren. Stiftelsen Aktiv Skola grundades 2015 för att vi brann av en vilja att konkret och direkt bidra till en positiv utveckling, och vi är stolta över vad vi har hunnit åstadkomma så här långt. Vi har samarbetat med de kunnigaste experterna inom många viktiga områden och tagit fram utbildningsmaterial som skolor i hela landet fått ta del av utan kostnad. Två exempel är omtyckta Föräldrahandboken som snabbt blev populär på skolorna, och vår film om grooming, Jag tror jag är lite kär i dig, som har vunnit flera priser. Vi arrangerar föreläsningsturnéer och ger ut en tidning med nyheter och inspirerande läsning. Läs gärna mer om allt vi har gjort under fliken Om oss.

Vi har också förmånen att få möta många av skolans yrkesgrupper på mässor och konferenser, det ger värdefull respons och ny kraft att fortsätta det viktiga arbetet.

Våra vänner