Förtroendebloggen

Dubbla pandemier

Läs mer om Erik Hellmén Erik Hellmén
Hälsoexpert

Coronapandemin har gett avtryck på hela vårt samhälle och vi får räkna med att konsekvenserna av pandemin kommer fortsätta att påverka oss i flera år framöver. Men det har pågått en annan pandemi sedan 2012, nämligen fysisk inaktivitet – vilket räknas som den fjärde vanligaste dödsorsaken i världen.

Sedan WHO utlyste Coronapandemin som en global pandemi den 11 mars 2020 har en av konsekvenserna varit att inaktiviteten ökat ytterligare. Bland annat genom att människor satts i karantän, skolor stängts ner och deltagandet i föreningsidrotten har minskat. Detta har inneburit att fler blivit hemmasittare och att skärmanvändandet ökat.

Studier visar att ett ökat skärmanvändande bland barn kan leda till lägre självförtroende, utåtagerande beteende, sämre kondition, sämre skolprestation och en ökad risk för övervikt/fetma. Dessutom tenderar barn som sitter mycket framför skärmen att fortsätta med det i vuxen ålder, på samma sätt som barn som är regelbundet fysiskt aktiva fortsätter att vara fysiskt aktiva. Att regelbunden fysisk aktivitet är viktigt är vi väl medvetna om, och effekterna är väldokumenterade. Barn som är mer fysiskt aktiva har en bättre hälsa och mår bättre både fysiskt och psykiskt.

Men det räcker inte med att bara prata om hur viktigt det är med fysisk aktivitet, särskilt inte i dessa tider. Nej, vi måste också hitta nya sätt att uppmuntra till mer rörelse, och för att vända den ökade inaktiviteten måste vi alla hjälpas åt.
Från Aktiv Skolas håll försöker vi på flera olika sätt att stimulera till mer rörelse och aktivitet. Bland annat genom våra kära maskotar Tryggve och Joy. Ett annat sätt är att införa innegångsförbud.

Jag är själv inte mycket för olika förbud men innegångsförbud är jag mycket positivt inställd till. Jag tror att det kan vara en enkel och möjlig lösning för att generera mer rörelse och aktivitet. Att vi ett visst klockslag, till exempel mellan 16.00 och 17.00, inte tillåter våra barn att sitta inne utan i stället skickar ut dem för att leka, något vi vet ger en rad positiva fördelar. Bland annat en ökad motorisk förmåga som samverkar med bättre kognition samt skolprestation. Barn som vistas ute i friska luften exponeras dessutom i mindre utsträckning för virus, och det är ju också ett starkt argument för mer utomhusvistelse i dessa tider.

Sociala Medier

Följ gärna Aktiv skola i sociala medier!