Förtroendebloggen

En god hälsa – ja tack!

Läs mer om Erik Hellmén Erik Hellmén
Hälsoexpert

Hej på er, mitt namn är Erik Hellmén och jag ingår i Aktiv Skolas förtroendegrupp där mitt sakområde är hälsa. Jag jobbar främst med våra viktigaste livsstilsfrågor, det vill säga kost, fysisk aktivitet, sömn och drogprevention.

Vem är då jag? Jag har i hela mitt yrkesverksamma liv arbetat med frågor som på olika sätt kan påverka vår hälsa, men när jag växte upp var det inte vad jag trodde att jag skulle arbeta med. Mitt mål var då att bli polis och den drömmen hade jag fram tills jag sökte till Polishögskolan och fick avslag på grund av att jag hade för dålig syn. Jag blev förstås besviken, men så var det.

Det blev till att tänka om. Jag har under hela min uppväxt tyckt om att träna och varit intresserad av hur kroppen fungerar. En dag fick jag se att Örebro läns Idrottsförbund sökte personal till ett projekt för att förebygga dopning genom information kring träning och kost. Jag sökte och blev kvar även efter projektets slut och fick på så sätt fortsätta med att informera på skolor om träning och bra mat. En dag blev jag kontaktad av Örebro Läns Landsting, där man arbetar tobaksförebyggande, och de undrade om jag ville börja jobba där. Jag tackade ja och blev utbildad av A non smoking generation för att förebygga tobaksanvändning bland barn och ungdomar. Där blev jag kvar under flera år och arbetade preventivt främst mot tobak men även med andra viktiga hälsofrågor. Till slut började det bli dags för nya utmaningar och jag sökte mig tillbaka till idrottsförbundet där jag arbetade vidare med information och metodutveckling kring tobak, alkohol, träning och kost.

Under åren har jag också skaffat mig en gedigen akademisk utbildning motsvarande 400 HP främst inom humanbiologi, fysiologi och nutrition, och varit anställd på institutionen för hälsovetenskaper på Örebro universitet som forskningsassistent och adjunkt under ett antal år. Hos Örebro läns Idrottsförbund är jag sakkunnig inom nutrition och ANDT och stöttar idrotten inom dessa områden.

När jag ser tillbaka på mina dryga 25 år där jag har haft möjligheten att få arbeta med hälsofrågor inser jag att jag har lyckats samla på sig många viktiga lärdomar och kunskaper som jag gärna vill dela med mig av. Mitt mål med mina blogginlägg blir att lyfta olika livsstilsfrågor som rör vår hälsa, och att ge dig tips för att uppnå en bättre hälsa. För alla vill vi ju ha en god hälsa och må så bra som möjligt!

Nyhetsbrev