Förtroendebloggen

En meningsfull fritid

Läs mer om Robert Kolar Robert Kolar
Vägvisare KAA

En meningsfull fritid kan innebära så mycket. Det kan vara att spela fotboll, dansa, resa eller att upptäcka nya saker. I huvudsak tänker jag att en meningsfull fritid innebär något som bidrar till ett välmående där möjligheten ges till att få utlopp för sin kreativitet. Meningsfullhet är en viktig del i vårt driv framåt mot nya idéer och nya måluppfyllelser. Mitt fokus i den här texten kommer att ligga på barn och deras meningsfulla fritid. Jag vill tro att skola och fritid går hand i hand och att de ständigt samspelar med varandra. Det säger sig självt att en positiv fritid kan bidra till en positiv skolgång. Självklart finns det barn som har det svårt i skolan av olika anledningar, och i de fallen anser jag att en meningsfull fritid är extra viktig. Att hitta en arena där barnet får lyckas även om det inte går så bra i skolan är inget annat än en otrolig friskfaktor.

Vi har alla någon gång känt oss omotiverade under vår skoltid, och det som gav mig motivationen tillbaka var musiken jag hade vid sidan om skolan. Att ha någonting att längta till efter skolan tror jag bidrar till en känsla av meningsfullhet. I mitt arbete som förebyggande socialsekreterare möter jag ofta skolpersonal som värnar om elevers fritid. Det gläder mig att se skolpersonal engagera elever i olika aktiviteter och även hjälpa dem att ta en första kontakt med en förening. Ofta är det kanske den största utmaningen, att ta kontakt. Kan föräldrar, skola, fritidsföreningar och eventuellt socialtjänst hjälpas åt? Det tror jag. Om vi ser varandra som positiva länkar tror jag att vi har möjligheten att uppnå goda resultat och framförallt ett bättre välmående bland våra barn.

Nyhetsbrev