Robert Kolar

Robert Kolar har erfarenhet av att ha arbetat som socialsekreterare och teamledare på enheten för förebyggande arbete som är en del av socialtjänsten i Eskilstuna. Uppdraget innebar att erbjuda tidiga stödinsatser till barn och föräldrar i syfte att verka för barns trygghet i och utanför skolan samt för att främja skolnärvaro.

Idag arbetar Robert som vägvisare och vägleder ungdomar, mellan 16 och 19 år som omfattas av det kommunala aktivitetsansvaret (KAA) i Eskilstuna. Uppdraget innebär att motivera ungdomar till sysselsättning, till exempel i form av studier, praktik eller arbete. Ungdomarna erbjuds vägvisande samtal samt möjlighet att delta i jag-stärkande kurser utifrån modellen 7-Tjugometoden.

Aktiv Skola
Robert Kolar
Vägvisare KAA

Blogginlägg av Robert Kolar

Våga fråga, våga lyssna

Att vara en trygg vuxen innanför skolans väggar är viktigare än vad du tror.

Läs mer
Orosanmälan

När ska en skola göra en orosanmälan? Hur påverkas relationen mellan pedagog och föräldrar? Finns det tydliga rutiner? Dessa frågor är de vanligaste jag får i min roll som förebyggande socialsekreterare. Personal inom skolan är skyldiga enligt Sol kap 14 1§ att anmäla till socialtjänsten om det råder misstanke om att ett barn (ålder 0–18 år) far illa eller riskerar att fara illa. Känner du som lärare dig osäker kring hur du ska göra en orosanmälan kan det vara bra att rådfråga en kollega eller rektor.

Läs mer
En meningsfull fritid

En meningsfull fritid kan innebära så mycket. Det kan vara att spela fotboll, dansa, resa eller att upptäcka nya saker. I huvudsak tänker jag att en meningsfull fritid innebär något som bidrar till ett välmående där möjligheten ges till att få utlopp för sin kreativitet.

Läs mer

Nyhetsbrev