Gå till Aktiv Skolas hemsida »

Hej!

Det är jag som är Joy! Öppna luckan och kolla in vilken som är dagens rörelse, det är ju skönt att skaka loss lite, eller hur? När du är klar får du även tips på en kul lek!

Dagens lucka sponsras av:

Dagens rörelsefilm

Dagens Lek

Kurragömma med dunk

Utse vem som skall räkna. Den personen ställer sig vid ett träd/stolpe och räknar till 100 medan övriga deltagare springer och gömmer sig. När räknaren är klar så säger den högt och tydligt 100 så alla kan höra och börjar sökandet. När letaren ser någon som gömt sig rusar båda till trädet/stolpen och försöker slå handen mot den först. Hinner letaren först säger hen "Dunk för (namnet på personen) 1, 2, 3!". Då är personen ute ur leken. Hinner personen som gömt sig först säger den "Dunk för mig 1, 2, 3!" då har hen klarat sig. Den som blivit dunkad först av letaren blir ny letare nästa runda.

Veckans hälsotips

Mat

Att äta grönsaker, frukt och bär är jättebra för kroppen. Genom att tänka på att försöka äta så många olika färger som möjligt under en dag så får du massvis med nyttigheter som kroppen behöver!

Läs mer om att äta frukt och grönt på: Äter vi tillräckligt med frukt och grönt?

Förtroendebloggen

Ge barnen innegångsförbud

Läs mer om Erik Hellmén Erik Hellmén
Hälsoexpert

Stillasittandet ökar bland barnen och allt färre når upp till rekommendationerna för fysisk aktivitet. Orsakerna är flera, däribland ett ökat skärmanvändande, förtätning av våra städer med en ökad trafiksituation och en stressad vardag där vi föräldrar oftare skjutsar till skolan och till aktiviteter. Konsekvenserna blir en ökning av ohälsa och kroniska sjukdomar, samt att barnens motorik försämras.

Lyckligtvis finns det en enkel lösning på den alarmerande utvecklingen, nämligen att ge barnen innegångsförbud. Det betyder att vi ska uppmuntra till att barnen är ute och leker i naturen i stället för att vara inne.

Att leka utomhus har en rad fördelar:

• Barn som är utomhus rör sig mer och ökar sin motoriska förmåga. En förbättrad motorisk kompetens har ett starkt samband med en bättre kognitiv förmåga och skolprestation.
• Att vara ute i naturen bjuder in till lek. Naturen är öppen och flexibel samt ger möjlighet till ett kalkylerat risktagande vilket är viktigt för barnens rörelseutveckling.
• Fysisk aktivitet är positivt för en god sömn, och barn som leker och rör sig utomhus sover bättre.
• Barn som regelbundet får leka utomhus upplevs som mindre stressade.
• Barn som leker utomhus har bättre aptitreglering än barn som inte gör det. Därmed kan ökad utomhusvistelse minska risken för övervikt.
• Barn som vistas ute i friska luften exponeras inte lika mycket för sjukdomar, medan barn som vistas inomhus löper en större risk för att bli smittade av olika infektioner.

Utifrån Folkhälsomyndighetens kartläggning kring skolbarns hälsovanor visar resultatet att barnen är mest inaktiva på helgen, så varför inte börja med att införa ett dagligt innegångsförbud nu till helgen. Kanske kan det vara en av lösningarna för att minska inaktiviteten bland våra barn och unga. Skicka ut dem och lek i naturen – och varför inte passa på att själv följa med?!