Förtroendebloggen

Ge barnen innegångsförbud

Läs mer om Erik Hellmén Erik Hellmén
Hälsoexpert

Stillasittandet ökar bland barnen och allt färre når upp till rekommendationerna för fysisk aktivitet. Orsakerna är flera, däribland ett ökat skärmanvändande, förtätning av våra städer med en ökad trafiksituation och en stressad vardag där vi föräldrar oftare skjutsar till skolan och till aktiviteter. Konsekvenserna blir en ökning av ohälsa och kroniska sjukdomar, samt att barnens motorik försämras.

Lyckligtvis finns det en enkel lösning på den alarmerande utvecklingen, nämligen att ge barnen innegångsförbud. Det betyder att vi ska uppmuntra till att barnen är ute och leker i naturen i stället för att vara inne.

Att leka utomhus har en rad fördelar:

• Barn som är utomhus rör sig mer och ökar sin motoriska förmåga. En förbättrad motorisk kompetens har ett starkt samband med en bättre kognitiv förmåga och skolprestation.
• Att vara ute i naturen bjuder in till lek. Naturen är öppen och flexibel samt ger möjlighet till ett kalkylerat risktagande vilket är viktigt för barnens rörelseutveckling.
• Fysisk aktivitet är positivt för en god sömn, och barn som leker och rör sig utomhus sover bättre.
• Barn som regelbundet får leka utomhus upplevs som mindre stressade.
• Barn som leker utomhus har bättre aptitreglering än barn som inte gör det. Därmed kan ökad utomhusvistelse minska risken för övervikt.
• Barn som vistas ute i friska luften exponeras inte lika mycket för sjukdomar, medan barn som vistas inomhus löper en större risk för att bli smittade av olika infektioner.

Utifrån Folkhälsomyndighetens kartläggning kring skolbarns hälsovanor visar resultatet att barnen är mest inaktiva på helgen, så varför inte börja med att införa ett dagligt innegångsförbud nu till helgen. Kanske kan det vara en av lösningarna för att minska inaktiviteten bland våra barn och unga. Skicka ut dem och lek i naturen – och varför inte passa på att själv följa med?!

Sociala Medier

Följ gärna Aktiv skola i sociala medier!