Förtroendebloggen

Hjälp, nu kommer julen!

Läs mer om Erik Hellmén Erik Hellmén
Hälsoexpert

Nu är julen snart här – julen som förväntas vara en glädjens och familjens högtid. Är det den första julen efter skilsmässan eller separationen är det kanske ett känsligt läge. Många nyskilda par firar jul tillsammans för barnens skull, men även om det görs i all välmening kan det sända ut fel signaler. Barnen kan lätt få förväntningar och tro att föräldrarna ska bli tillsammans igen, och därför är det viktigt att göra klart för barnen vad det handlar om.

Många par firar jul tillsammans det första året efter separationen, men hittar sedan nya sätt att lösa det på. I vissa familjer innebär det att barnen får fira två julaftnar på en och samma dag – en hos den ena föräldern och en hos den andre föräldern.

Om man vill att barnen firar två jular är det kanske bättre att man sprider ut det på olika dagar i stället för att pressa in allt under julafton. Försök att se det ur ett barnperspektiv, för i grund och botten handlar det ju om att kunna se vad som är bäst för barnen och att sätta sina egna behov åt sidan. Är det barnen som mår bäst av att dela upp julaftonen på två föräldrar, eller är det snarare föräldrarna som mår bäst av den lösningen? De flesta brukar kunna hitta fram till ett sätt att fira julen som passar just deras familj, vissa genom att skapa nya traditioner i stället för att hålla fast vid de gamla.

Är du ny bonusförälder vinner du på att ta et steg tillbaka och tänka på ursprungsfamiljens känslor. Tänk igenom hur viktigt det är för barnen att du är med, hur viktigt det är för din partner att du är med och hur viktigt det är för dig att vara med.

Sociala Medier

Följ gärna Aktiv skola i sociala medier!