Förtroendebloggen

Hur skyddar vi våra barn på internet?

Läs mer om Erik Hellmén Erik Hellmén
Hälsoexpert

Internet skapar fantastiska möjligheter för att lära sig nya saker, ha kontakt med vänner och kanske lära känna nya kompisar. Men på internet finns, precis som i resten av vår verklighet, också faror. Alla är inte den de utger sig för att vara, och vuxna som vill utnyttja barn sexuellt finns både på och utanför internet. Det är en skrämmande tanke att våra barn och unga riskerar att utsättas för övergrepp när de besöker internet, och man vill förstås göra allt för att skydda dem. Som förälder får man nästan lust att förbjuda dem att vara där men förbud är inget bra alternativ. Vad vi i stället måste göra är att inse att internet är en del av verkligheten med allt vad den innebär, vare sig vi vill eller inte.

I stället för att förbjuda måste vi vuxna engagera oss mer i vad våra unga göra på nätet, och sätta upp förhållningsregler anpassade efter ålder precis som vi gör utanför internet. Om våra barn börjar spela till exempel fotboll kommer vi att köra dem till träningen, titta på matcher med mera. Det är helt självklart att vi engagerar oss i fotbollen eftersom våra barn gör det. På samma sätt måste vi engagera oss i vad våra barn gör på internet – spela spel tillsammans, upptäcka olika platser, informera om fördelar och risker, visa bra sidor och varna för dåliga. På det här sättet kommer en förtroendefull relation byggas upp, och en förtroendefull relation är det bästa man kan ha för att skydda våra barn.

För att vi ska kunna stoppa förövarna måste våra barn berätta om de utsätts. Barn och unga som blivit utsatta känner stor skuld och skam, trots att de inte har gjort något fel, och bestämmer sig därför för att inte berätta om det som har hänt. Det är således viktigt att vi vuxna förklarar att om de skulle utsättas för något obehagligt så är det inte för att de har gjort något fel. Vi måste också vara tydliga med att vi aldrig kommer att klandra eller bestraffa dem för det som har hänt, och så måste vi träna oss på att lyssna på svåra saker utan att bli alltför upprörda, arga eller ledsna. De unga som utsatts måste kunna känna sig trygga i att vi klarar att ta emot deras berättelser.

Tillsammans kan vi göra internet till en tryggare plats för våra unga.

Sociala Medier

Följ gärna Aktiv skola i sociala medier!