Förtroendebloggen

Idrottshjälpen – för att alla barn ska ha möjlighet att delta

Läs mer om Erik Hellmén Erik Hellmén
Hälsoexpert

Sedan 1 januari 2020 är barnkonventionen svensk lag. I den kan man läsa att varje barn ska ges goda uppväxtvillkor och att de har rätt till att kunna delta i föreningsaktiviteter. Att alla barn som vill delta i föreningsaktiviteter ska kunna göra det ser de flesta av oss som en självklarhet, men för många barn är det dessvärre inte så.

Vi vet att det finns stora socioekonomiska skillnader i dagens Sverige. Rädda Barnen uppger att närmare 200 000 barn lever i ekonomisk utsatthet i dag. Det kan innebära en vardag där kostnaden för ett par fotbollskor är avgörande för att inte kunna delta. Samtidigt kämpar även många föreningar med ekonomin, särskilt utifrån pandemin som nu pågått i över ett år. Föreningslivet är betydelsefullt och bygger på att hundratusentals ideella ledare engagerar sig och kämpar för att våra barn ska ha möjligheten att delta i en rad olika aktiviteter. Vi vet att förutom skolan och familjen är föreningslivet den viktigaste miljön för många barn under uppväxttiden.

En av Aktiv Skolas hjärtefrågor är mer fysisk aktivitet, och att ge fler barn möjligheten att delta i föreningsaktiviteter anser vi är en god investering som möjliggör ökad fysisk aktivitet och på sikt en mer jämlik och jämställd folkhälsa. Att barn inte kan delta i föreningsaktiviteter utifrån ekonomiska skäl samt att föreningar inte har möjlighet att bedriva sin verksamhet fullt ut måste ändras. Därför har vi på Aktiv Skola instiftat Idrottshjälpen för att kunna vara med och göra skillnad – och därmed möjliggöra för fler barn och unga att delta i föreningsaktiviteter.

Läs mer här: idrottshjalpen.aktivskola.org

Sociala Medier

Följ gärna Aktiv skola i sociala medier!