Förtroendebloggen

Konsekvenser behövs

Läs mer om Erik Hellmén Erik Hellmén
Hälsoexpert

Ett tryggt Sverige är viktigt. Skolor och skolledare måste vara delaktiga i lösningen, men det är nästan omöjligt att få ett tryggt Sverige utan modiga ledare som vågar stå för vad de tror på.

Vår regering debatterar just nu om hur man ska stoppa våldet i våra städer, och ofta hamnar skolorna mitt i debatten.

  • Hur kan skolan bidra till ett tryggare Sverige?
  • Hur kan regeringen hjälpa skolorna att leverera i det här avseendet?
  • Är segregation i skolor en del av problemet?

Frågorna är bra, men jag skulle vilja föreslå en annan vinkel. Jag skulle vilja att modiga skolledare som vågar göra vad som krävs utgör en del av lösningen.

Ett tryggt Sverige börjar med starka skolledare som vet vad de vill, skolledare som vet vad de står för och vad som krävs för att nå målet – skolledare som vågar ta de svåra besluten. Inte bara en eller två gånger utan alla dagar, veckor, månader och år. Det är inte enkelt att vara ledare, och att driva en skola är troligen en av de svåraste och mest komplexa uppgifter en ledare kan ha. Som rektor är man ständigt utmanad av elever, föräldrar, politiker och samhället i stort. Alla vet hur en skola ska drivas, eller hävdar åtminstone att de vet det. När trycket ökar kan det bli svårt för rektorer att hålla fast vid det de tror på, och det kan vara svårt att göra det rätta om det innebär att några blir upprörda. Det kan ibland verka hopplöst att försöka kommunicera med föräldrar om varför det krävs konsekvenser när det rör deras eget barn, men en bra ledare måste göra just det. En bra rektor måste stå upp mot våld och utmana det med konsekvenser och kärlek.

En stark ledare fortsätter framåt och blir ännu säkrare på vad det innebär att vara en modig ledare. En stark skolledare vet också att det är viktigt att bygga varma och goda relationer med elever. Rektorer i Sverige är viktiga, de ingår i Sveriges första försvarslinje mot våld. Utan ett starkt och synligt skolledarskap kan allt gå förlorat. Jag skulle vilja ge en applåd till mina rektorskollegor i hela Sverige – för vår kamp måste fortsätta. Vi måste fortsätta att flytta Sverige i rätt riktning med hjälp av en blandning av kärlek, konsekvenser och uthållighet.

Samtidigt skulle jag vilja be er, alla föräldrar, elever, politiker och andra i samhället som vill ha ett tryggt Sverige, om ert konstanta stöd. Tänk på att vi rektorer måste ta de här svåra besluten – och vi ber er att komma ihåg anledningen till att vi tar dem. Även de gånger ni inte håller med oss måste ni ändå hålla med om att motsatsen, det vill säga att inte göra något alls, vore mycket sämre. Kom också ihåg att konsekvenser inte betyder att vi inte gillar era barn, tvärtom är goda relationer med barnen lika viktigt som att visa att konsekvenser är en naturlig del av vårt samhälle.

Sociala Medier

Följ gärna Aktiv skola i sociala medier!