Förtroendebloggen

Kreativa samtal

Läs mer om Jenny Borgström Jenny Borgström
Sjukhuskurator

Att vara tonåring är inte lätt, och att vara en förälder eller skolpersonal som vill hjälpa en tonåring är inte heller lätt. För att underlätta för dessa grupper har vi i Sundsvall tagit fram ett material som kan användas både av skolpersonal och föräldrar. Kreativa samtal tar upp ämnen som är viktiga för barn och unga att prata om med trygga vuxna, till exempel kroppsuppfattning, självkänsla och stress. Ämnen som alla barn och unga kommer i kontakt med under sin väg mot vuxenlivet. Ibland är de viktigaste samtalen de svåraste att inleda och fördjupa sig i men med Kreativa samtals material blir det lättare att få till ett givande samtal.

Till varje tema finns en målarbok för barnet och en lärarhandledning för skolpersonal eller förälder. I lärarhandledningen finns kortfattad information till varje kapitel och frågor att samtala kring. När barnet färglägger bilderna till de olika kapitlen blir det lättare att få till ett bra samtal på ett avslappnat sätt. I klassrummet blir det samtal tillsammans med hela gruppen och i hemmet eller i ett enskilt möte blir det ett samtal mellan vuxen och barn.

Vi vet att många kämpar med dessa ämnen och att både vuxna och barn vill och behöver prata om dem för att få kunskap, hitta förhållningssätt och lösningar på ibland svåra situationer. Genom att köpa materialet från www.kreativasamtal.se öppnas en ny möjlighet till viktiga samtal upp. Mitt liv online som handlar om livet på nätet och sociala medier finns tillgänglig nu och temat stress är på gång under höstterminen.

Nyhetsbrev