Jenny Borgström

Jenny har tidigare mångårig erfarenhet som skolkurator, där hon ingått i skolans elevhälsoteam med fokus på psykosociala frågor. Som skolkurator har en stor del av arbetet syftat på att, i nära samarbete med elever, vårdnadshavare och övrig skolpersonal, försöka finna lösningar på de svårigheter som kan uppstå. Uppdraget har varit utifrån ett hälsofrämjande perspektiv, där samtal i olika former varit ett av de främsta verktygen för att lotsa elever till en fungerande skolgång och ett bättre mående. Att arbeta med värdegrunds- och likabehandlingsfrågor är ytterligare en betydelsefull del i det förebyggande trygghetsarbetet inom skolan.

Sedan våren 2024 arbetar Jenny som sjukhuskurator. Inom sjukvården är psykosocialt behandlingsarbete kuratorns främsta huvuduppgift och i sitt uppdrag möter Jenny patienter och närstående i behov av stöd och vägledning utifrån sin sjukdomsbild/diagnos.

Aktiv Skola
Jenny Borgström
Sjukhuskurator

Blogginlägg av Jenny Borgström

Kreativa samtal

Att vara tonåring är inte lätt, och att vara en förälder eller skolpersonal som vill hjälpa en tonåring är inte heller lätt.

Läs mer
Trygghet och trivsel

Skolan är elevernas arbetsplats där de tillbringar många timmar varje dag.

Läs mer
Vikten av goda relationer

Som kurator i skolan ser jag värdet av goda relationer mellan elever och personal.

Läs mer

Sociala Medier

Följ gärna Aktiv skola i sociala medier!