Förtroendebloggen

Nu skakar vi loss!

Läs mer om Erik Hellmén Erik Hellmén
Hälsoexpert

Att bryta stillasittandet känns om möjligt ännu viktigare i dag. Coronapandemin har nu hållit oss i sitt grepp i över ett och ett halvt år och en av konsekvenserna har varit en minskad fysisk aktivitet i samtliga grupper, unga som gamla.

Preliminära data visar att fysisk aktivitet har minskat generellt med 7 till 38 procent och idrottsrörelsen har tappat mellan 10 och 30 procent av barnen och ungdomarna. Den psykiska hälsan har också påverkats starkt av isolering, ensamhet, distansundervisning, hemarbete och brist på sociala kontakter. Sedan tidigare vet vi också att socioekonomiska grupper är mindre fysiskt aktiva och kan ha påverkats i ännu högre grad under pandemin. Samtidigt vet vi vilken kraft och påverkan fysisk aktivitet har på att förebygga ohälsa och stärka hälsan.

Vi på Aktiv Skola vill genom kampanjen Skaka loss väcka den kraften och inspirera till ökad rörelseglädje. Vi vill även visa att det varken behöver vara särskilt krångligt, tidskrävande eller tråkigt att få in mer rörelse under skoldagen. För vi vet ju att om vi bryter stillasittandet lite oftare och får in mer rörelse i vardagen så blir det både enklare att sitta still och lättare att lära sig nya saker. Dessutom mår vi mycket bättre.

Kom ihåg att:

• Alla barn, ungdomar, vuxna och äldre bör få säkra och jämlika möjligheter att medverka i fysiska aktiviteter som är roliga och varierade, samt lämpliga och anpassade till deras ålder och funktionsförmåga.
• All rörelse räknas. Samla rörelser i vardagen med hjälp av vardagsaktiviteter.
• Ta rörelsepauser. Några minuter varje halvtimme minskar riskerna med långvarigt stillasittande.
• Det är bättre att vara lite fysiskt aktiv än att inte vara aktiv alls.
• Börja med små mängder fysisk aktivitet och öka gradvis frekvensen, intensiteten och varaktigheten.

Källa: Utdrag ur de nya rekommendationerna för fysisk aktivitet, www.fyss.se.

Sociala Medier

Följ gärna Aktiv skola i sociala medier!