Förtroendebloggen

Orosanmälan

Läs mer om Robert Kolar Robert Kolar
Vägvisare KAA

När ska en skola göra en orosanmälan? Hur påverkas relationen mellan pedagog och föräldrar? Finns det tydliga rutiner? Dessa frågor är de vanligaste jag får i min roll som förebyggande socialsekreterare.

Personal inom skolan är skyldiga enligt Sol kap 14 1§ att anmäla till socialtjänsten om det råder misstanke om att ett barn (ålder 0–18 år) far illa eller riskerar att fara illa.

Känner du som lärare dig osäker kring hur du ska göra en orosanmälan kan det vara bra att rådfråga en kollega eller rektor. Det viktiga är att du är medveten om att din oro är personlig och du därför bör lyssna till dig själv. Min upplevelse är att det bland de pedagoger jag har träffat finns en enormt god känsla för elevernas mående, och pedagogerna behöver lita på sin förmåga att tolka tecknen på att ett barn far illa. Det handlar inte om att samla på sig bevis men det kan vara klokt att använda sig av en checklista. Beroende på hur checklistan är utformad kan en punkt räcka gott och väl för en orosanmälan. Du kan alltid ringa till socialtjänstens lokala mottagningsenhet för att rådfråga om du behöver hjälp i att sortera din oro.

Att undgå att relationen mellan pedagog och vårdnadshavare påverkas är i min mening en omöjlighet. Däremot behöver det inte alltid vara en negativ påverkan utan det kan också ha en positiv inverkan, kanske är det så att vårdnadshavare önskar stöd men inte vet var de ska vända sig, eller så blir de själva medvetna om problematiken och kan på så vis nå en förändring. Det är dock viktigt att tänka på att en orosanmälan inte handlar om att göra en anmälan mot vårdnadshavare utan att det är oron för barnet som anmäls – barns skydd går före relation.

Att vara ärlig och förklara för vårdnadshavare att en orosanmälan har gjorts utifrån anmälningsskyldigheten är enligt mig det bästa sättet att kommunicera med vårdnadshavare på. Det som är viktigt att tänka på är att det finns undantag för när vårdnadshavare ska kontaktas. Vid misstanke om att det förekommit sexuella övergrepp eller våld i familjen ska skolans personal inte kontakta vårdnadshavare utan i stället kontakta socialtjänsten direkt som i sin tur avgör hur kontakten med vårdnadshavare ska se ut samt i förekommande fall anmäla till polisen för utredning av brott.

Nyhetsbrev