Förtroendebloggen

Rätt beslut att hålla skolorna öppna

Läs mer om Erik Hellmén Erik Hellmén
Hälsoexpert

Skolan har en tydlig roll när det gäller att säkerställa att samhället fungerar bra. Sveriges strategi att hålla skolorna öppna under denna annorlunda tid ledde till många diskussioner. Vissa hävdade att den rätta vägen var att stänga skolorna, medan andra berömde Sverige för att våga hålla dem öppna. Som rektor tror jag att det rätta beslutet var att hålla dem öppna eftersom de har en viktig roll när det gäller att säkerställa att samhället fungerar och att barnen tas om hand.

Alla som arbetar i en skola förstår att deras huvudroll är att stödja eleverna i deras akademiska utveckling. Att utveckla nya förmågor och att förvärva nya kunskaper är kärnan i det vi gör. Vår roll som utbildare, ja alla som arbetar i en skola behöver ha rollen som utbildare, sträcker sig emellertid långt utanför den akademiska utvecklingen. Vi är de människor som tränar eleverna och säkerställer att de lär sig hur de ska bete sig i ett väl fungerande samhälle. Det är vi som stöttar dem om de gör misstag, och det är vi som arbetar i skolan som diskuterar värden och etik. Att stänga skolor skulle ha påverkat eleverna på ett negativt sätt ur alla de här aspekterna, men det är inte huvudanledningen till varför jag så starkt tror på att skolorna behövde vara öppna.

För många elever är skolan en fristad där de känner sig säkra, sedda och hörda, och när sommarlovet närmar sig är många barn rädda för att förlora den fristaden. För vissa elever har skolan även i uppgift att hjälpa till om barnens hem inte fungerar. Barn måste hela tiden ges möjligheten att träffa vuxna som tror på dem och ger dem stöd – och samtidigt vågar ifrågasätta deras beteende. För dem som arbetar i en skola skulle jag hövligt vilja påminna om den viktiga roll de har haft under de senaste månaderna, och också om vikten av att vara uppmärksam när sommaren närmar sig. Det är inte alla elever som ser fram emot sommaren. Skolan har en tydlig roll i samhället, och under de här konstiga tiderna skulle jag vilja hävda att vår roll är viktigare än någonsin när det gäller att säkerställa att barnen känner sig säkra och inte förlorar sin tilltro till vuxna.

Nyhetsbrev