Förtroendebloggen

Sex- och samlevnad och hbtqi-elever

Läs mer om Erik Hellmén Erik Hellmén
Hälsoexpert

Från en högstadieelevs perspektiv – skrivet av Alexandra Iderfors. 

Sex- och samlevnadsundervisningen i Sveriges skolor är inte alltid så bra, ofta är den exkluderande och heteronormativ – vilket betyder att den utgår från att alla elever är cis (identifierar sig med könet man tilldelavid födseln) och hetero. Dessutom har många skolor inte någon sex- och samlevnadsundervisning alls, detta trots att ämnet är med i kursplanen. Ofta finns inga lärare som är villiga att ha sex- och samlevnadsundervisning, framför allt i de yngre årskurserna, då många tycker att det är pinsamt.  

Att enbart utgå från ett perspektiv förstärker heteronormen, framför allt bland cis och heteroelever som inte kommer att uppleva andra perspektiv utanför sex- och samlevnadsundervisningen. Det exkluderar också hbtqi-elever som dels inte får någon korrekt och relevant kunskap om ämnet och dels blir osynliggjorda – något som riskerar att öka utsattheten och den psykiska ohälsan.  

En annan viktig sak att komma ihåg är att om eleverna inte får information om sex från skolan så kommer de att få den någon annanstans ifrån. Det kan vara från äldre vänner, sociala medier eller internet, och från människor som kanske inte riktigt vet vad de pratar om. Den informationen kan vara felaktig och skadlig. Så en bra, inkluderande och korrekt sex- och samlevnadsundervisning rustar eleverna mot felaktig och ibland skadlig information. 

Hur kan en då göra för att förbättra sex- och samlevnadsundervisningen i skolan 

Jo, en viktig sak är att alltid ha en pågående diskussion med eleverna och involvera dem i sex- och samlevnadsundervisningen. Undervisningen behöver också vara kontinuerlig och pågå under hela läsåret då frågor kan dyka upp när som helst. Eleverna är en del av utbildningen men det glöms tyvärr ofta bort. Ett bra tips för att inkludera oss elever i sexualkunskapen är att till exempel ha en frågelåda där eleverna anonymt kan skriva ner frågor som sedan tas upp i klassrummet. Detta gör att ingen behöver skämmas över att ställa sin fråga och att eleverna ändå får känna att de får göra sin röst hörd. 

Skolan behöver se till att de lärare som undervisar i sex- och samlevnad är kunniga och inkluderandeoch att de visar i både i tal- och kroppsspråk att de inte dömer eleverna eller deras frågor. Utöver det kan skolor gå igenom sitt material för att se om det är inkluderande: tas sex- och samlevnad upp från mer än ett perspektiv, används rätt termer och så vidare? 

RFSL Ungdom har en hel del material riktat till skolor som vill förbättra sin sex- och samlevnadsundervisning. Här kommer några exempel: 

Allt det viktigaste om sex 

Är en broschyr som går igenom hur sex och ömsesidighet ser ut och funkar för olika människor, hur kroppen reagerar vid upphetsning och hur olika sexuellt överförbara infektioner ser ut och behandlas.  

Sex och trans 

Är en broschyr som går igenom allt om sex, samtycke, sex med transpersoner och olika sorters sex. Den går även in på mer specifika saker kopplat till könsdysfori och sex. 

#Tryggskola 

Är en fickhandbok som tar upp vad skolor och lärare kan göra för undervisningen och skolgången ska bli mer inkluderande. Den innehåller elva tips för hur skolpersonal kan skapa en trygg skola. 

RFSL Ungdom har även annat material som kan vara bra för en inkluderande sex- och samlevnadsundervisning. Till exempel finns ett metodmaterial som heter BRYT! och som kan användas för att granska och ifrågasätta normer kring kön, etnicitet, klass, sexualitet och funktionsförmåga.  

Elever behöver undervisning och det är viktigt att ha en bra och inkluderande sex- och samlevnadsundervisning, det som lärs ut har eleverna med sig resten av livet. Ingen skulle komma på att lära ut om till exempel andra världskriget från bara Englands perspektiv, så varför lära ut sex-och samlevnad från bara ett cis och heteroperspektiv? 

Alexandra Iderfors 

Sociala Medier

Följ gärna Aktiv skola i sociala medier!