Förtroendebloggen

Sömnproblem

Läs mer om Erik Hellmén Erik Hellmén
Hälsoexpert

Sömnproblemen kan bero på flera olika saker: till exempel psykologiska eller kroppsliga faktorer, eller stress. Det kan också bero på en kombination av dessa saker. Sömnproblem kan påverkas av ångest, en kroppslig sjukdom eller ha att göra med depression. Det kan till och med vara så att sömnproblemen gör att man blir nedstämd, och då kan det bli en ond cirkel där man mår dåligt för att man inte sover bra – vilket gör att man mår och sover ännu sämre.

Ibland kan stress och oro vara mer långvarig och göra att man får sömnproblem under en längre tid. Kanske har man oroliga tankar som återkommer och är svåra att bli av med, eller stress som inte går över. Långvariga sömnproblem kan leda till att man får svårt att ha en fungerande vardag. Kanske har man vänt på dygnet och sover till sent på dagen eller ligger vaken på nätterna så att man känner sig utmattad, okoncentrerad och får svårt att hålla humöret uppe på dagarna. Det kan också vara så att man sover mycket men ändå alltid känner sig trött.

Man bör söka hjälp om man har sömnproblem som håller i sig och som gör att man inte klarar av att ha en fungerande vardag.

Sociala Medier

Följ gärna Aktiv skola i sociala medier!