Förtroendebloggen

Trygghet och trivsel

Läs mer om Jenny Borgström Jenny Borgström
Sjukhuskurator

Skolan är elevernas arbetsplats där de tillbringar många timmar varje dag. När vi vuxna kommer till vår arbetsplats eller skola (om vi studerar) vill vi känna oss trygga och bli väl behandlade. Har vi kollegor som vi tycker om och känner gemenskap med förstärks den goda känslan ytterligare. Självklart gäller detta också för våra barn.

Därav är det förebyggande trygghetsarbetet ute på skolorna viktigt. I ett annat inlägg skrev jag om vikten av relationer, något som förstås är lika aktuellt mellan elever, vilket kan skapas genom gemensamma aktiviteter, trivselregler och delaktighet. Jag tror på gemensamma skolprojekt där eleverna med sina olika kunskaper och talanger får skapa och producera något tillsammans. Samtidigt får eleverna samarbeta och kanske lära känna nya, positiva sidor hos varandra. Detta är stärkande både på individ- och gruppnivå. På en del skolor i landet arbetar man aktivt med planerade rastaktiviteter, där exempelvis äldre elever stöttar de yngre. Likaså här är naturligtvis vuxennärvaron viktig. Aktivt närvarande vuxna som kan hjälpa till att förhindra eventuella konflikter och stötta eleverna i kamratrelationerna.

På en skola med årskurser från förskoleklass till nian kan äldre elever förslagsvis besöka de yngre och läsa och/eller skriva sagor tillsammans, ge en guidad tur i högstadiebyggnaden eller varför inte bjuda in till en hemkunskapslektion och servera fika? Eleverna i de olika årskurserna blir mindre främmande för varandra och det skapas en starkare vi-känsla.

Sociala Medier

Följ gärna Aktiv skola i sociala medier!