Förtroendebloggen

Vikten av goda relationer

Läs mer om Jenny Borgström Jenny Borgström
Sjukhuskurator

Som kurator i skolan ser jag värdet av goda relationer mellan elever och personal. Att det finns närvarande vuxna i korridorerna, i skolmatsalen och ute på rasterna skapar trygghet och ett större lugn. Här har alla vuxna på skolan en betydelsefull roll, oavsett om du är lärare, vaktmästare eller elevassistent. För nog är det så att oberoende av hur vi ser ut, våra intressen och åsikter, vad vi tycker om och inte tycker om, är vi alla ganska lika inuti. Vi mår bra av att känna oss sedda och omtyckta av andra och av att ingå i ett sammanhang.

God vuxennärvaro är inte bara att vara där rent fysiskt, utan också mentalt. I mitt arbete ser jag att vuxna som tar sig tid att på riktigt lära eleverna på skolan kan få en mycket fin kontakt. De får lättare att hitta fram till eleven även i svårare situationer, kan använda sig av humor som avledning och tillåts säga till på skarpen i situationer där det behövs – utan att tappa elevens förtroende och tillit.

Positiv uppmuntran och att lägga fokus på det som fungerar bra är också framgångsfaktorer. Alla barn och elever är olika, har olika förutsättningar och personligheter, och att kunna se vad som är framgång för just den enskilda eleven är betydelsefullt. Förutom att vi människor vill bli sedda vill vi också känna oss lyssnade på. Därför är förmågan att kunna lyssna en viktig aspekt. För det är stor skillnad på att höra vad någon säger och att lyssna till vad någon säger. Vi känner när någon lyssnar på riktigt.

Inför en föreläsning som jag hade ihop med skolans psykolog kring ämnet trygghet och relationer hittade jag följande text på nätet som vi använde som avslutning, och som jag tycker talar för sig själv: ”Ingen bryr sig hur mycket du vet, förrän de vet hur mycket du bryr dig om”.

Nyhetsbrev