Aktiv skolas frågor och svar

Hur kan skolorna arbeta främjande och förebyggande mot kränkande behandling?

Några exempel på detta arbete kan vara upprätta gemensamma ordnings/trivselregler på skolan och i klassen, arbeta med att synliggöra och ifrågasätta normer, arbeta med relationsfrämjande insatser mellan elever/lärare, elev/elev, införa planerade rastaktiviteter, synlig vuxennärvaro framför allt i samband med raster.

Aktiv Skola
Aktiv Skola

Ställ en fråga till våra experter

Välj en kategori:

Alkohol och droger
Grooming
Hälsa
Mobbning
Din fråga behöver vara minst tecken till.
Skicka mig e-post när frågan blivit besvarad

Sociala Medier

Följ gärna Aktiv skola i sociala medier!