Digitala verktyg hjälper elever med läs- och skrivsvårigheter

Publicerad 29 mars 2018

Forskning om digitala hjälpmedel i skolan visar tydligt att de förbättrar resultaten för elever med dyslexi och läs- och skrivsvårigheter. Samtidigt vittnar många skolor om dålig tillgång till anpassade läromedel.

Dela gärna detta innehåll i dina sociala kanaler

Nyhetsbrev