Aktiv Skola deltar på Nordiska Skolledarkongressen

Publicerad 21 mars 2022

Foto från Nordiska Skolledarkongressen 2018.
Foto från Nordiska Skolledarkongressen 2018. Fotograf: Natalie Greppi.

Aktiv Skola deltar på Nordiska Skolledarkongressen i Göteborg den 22–23 mars. 

Här möts skolchefer, rektorer, skolpolitiker och andra som är engagerade i att utbyta erfarenheter kring skolutveckling och ledarskap. 

– Det är ett strålande tillfälle för oss att få visa upp allt det material som vi har producerat och kostnadsfritt distribuerat till skolor över hela landet under åren sedan starten 2015, säger Eva Ström, mässansvarig på Aktiv Skola. 

Ett exempel är Aktiv Skolas föreläsning Nätsmart som hittills har nått tiotusentals skolelever, skolpersonal och vårdnadshavare över hela landet. Responsen har varit överväldigande positiv och det gör att Aktiv Skola fortsätter att satsa på att ännu fler ska få möjlighet att ta del av den. Detsamma gäller kampanjen Skaka Loss som har gett ut en mängd verktyg för att inspirera till ökad fysisk aktivitet. 

Ett annat exempel är Idrottshjälpen som efter bara ett år redan har gjort stor skillnad för att landets unga ska kunna utöva sina sporter och aktiviteter oavsett vilken ekonomi deras vårdnadshavare har. Hittills är stöd beviljat med närmare 200 000 kronor. 

Under kongressen kommer man också att berätta om kommande satsningar. 

 – Skolledarkongressen är ett nytt forum för oss och det blir spännande att mötas och knyta kontakter med nya människor som arbetar med, och i skolan varje dag, och så värdefullt att få möjlighet att ta del av deras erfarenheter, idéer och önskemål!  

Dela gärna detta innehåll i dina sociala kanaler

Nyhetsbrev