Andréas Glingfors – Aktiv Skolas nya föreläsare

Publicerad 6 april 2022

Andréas Glingfors
Andréas Glingfors

– Det allra viktigaste är att unga vågar prata med oss vuxna när något inte är bra. Det är vi vuxna som har ansvaret här. Hur bemöter vi barnen när de berättar? Tyvärr ofta med ilska, fördömanden och hot om att ta tekniken eller stänga av wi-fi:n… Så nästa gång något händer säger de inget. Vi måste ändra oss där – och berätta och visa för barnen att vi har ändrat oss så att de kan känna tillit, och att vi kan lyssna och få en chans att hjälpa dem.

Det säger Andréas Glingfors, en barnskötare som blev polis, som blev socialpedagog på en gymnasieskola med 2 300 elever i Karlskrona. För att möta den stora efterfrågan som vår föreläsning Nätsmart med Martina Söderholm har väckt, välkomnar vi nu ytterligare en föreläsare. Andréas Glingfors har med sin unika kombination av arbets- och livserfarenhet möjlighet att nå fram till och hjälpa många med sin föreläsning om nätsäkerhet.

– Jag har nog alltid haft en fallenhet för en omhändertagande roll och velat arbeta med att stötta människor fysiskt och psykiskt, samtidigt som jag gillar ordning och reda och rättvisa.

Andréas gick barn- och fritidsprogrammet på gymnasiet och jobbade sedan i barnomsorgen i sex år, men när han själv skulle bli pappa kände han att det var dags att byta riktning.

– Jag var 24 år och ville vidare. Det vägde mellan sjuksköterska och polis. Jag blev antagen på första försöket och på den vägen är det… Det var givetvis väldigt stor skillnad på att arbeta som polis i jämförelse med barnskötare – men också stora likheter. Man ska vara lugn och trygg, hjälpa och stötta och skapa ordning.

Redan 2009 tog Andréas fram en mycket efterfrågad föreläsning om brottslighet på nätet tillsammans med en kollega som var IT-polis. Men i samband med polismyndighetens omorganisation några år senare ansågs inte föreläsningar få plats längre.

– Jag var vid det laget så engagerad i frågan att jag sade upp mig och tog en tjänst som socialpedagog här på skolan där man hade stora problem med skadegörelse, droger och allmän oro i klasserna.

Med sin polisiära bakgrund kan han tillföra ett perspektiv som blir ett bra komplement till det gängse hos skolpersonalen.

– Det kan handla om kroppsspråk, en tydlighet i kommunikationen och kanske också att jag kan se möjliga konsekvenser av olika situationer med ett aningen mörkare scenario än andra här. Det blir en bra balans.

Förutom arbetet på skolan ägnar Andéas Glingfors tiden åt sina två barn, 21 och 14 år gamla, och sina två företag. Dessutom blir det 8–10 träningspass per vecka i Swimrun.

– Vi tränar inför VM i Stockholm i september, efter det ska jag nog dra ner lite på träningen och bara göra det jag tycker är kul.

På Aktiv Skola är vi glada att han trots allt hittat tid att dela med sig av sina unika erfarenheter och kunskaper om hur vi bättre kan bekämpa nätbrottslighet av alla slag och bli bättre vägledare och stöd för våra barn och unga.

Webbinarierna finns i två versioner riktade till skolpersonal eller vårdnadshavare.

Mer information och anmälan här.

Dela gärna detta innehåll i dina sociala kanaler

Sociala Medier

Följ gärna Aktiv skola i sociala medier!