Äntligen händer det!

Publicerad 11 december 2023

Regeringen och Sverigedemokraterna är nu överens om att grundskolan ska bli mobilfri. På det viset vill man bidra till inlärningen och kunskapsinhämtning i svensk skola säger Liberalernas partiledare Johan Pehrson.

Enligt Tidöavtalet ska även rasterna vara mobilfria. Johan Pehrson ser helst att de används för rörliga aktiviteter eller som sociala sammanhang, det vill säga prata med sina vänner och leka.

-Då ska man ha aktiviteter, gärna rörelse, gärna att man pratar med sina skolkamrater och inte sjunker ned i de sociala medier som ofta kan leda in i ett ganska mörkt kaninhål i underjorden där unga mår dåligt. Vi behöver ha fokus på det riktiga livet och det är skolan till för.

Det nya förbudet omfattar inte gymnasieskolor, anledningen är att man anser att eleverna där är mognare och själva kan hantera mobilen. Gymnasieskolan omfattas inte heller av skolplikt.

I praktiken kommer förbudet att fungera så att mobilerna samlas in på morgonen och lämnas tillbaka efter skolans slut. Man kan se det som ett telefonhotell där mobilerna checkar in och checkar ut.
Vi på Aktiv Skola hyllar detta initiativ, detta är en punkt vi har haft länge i vårt handlingsprogram. Vi har bland annat inspirerats av skolan i Frankrike som har infört mobilförbud och bara sett positiva effekter.

  • Studier visar att elever som för anteckningar på skärm presterar sämre än de som använder papper och penna. Trots det minskar användningen av papper och penna på allt fler skolor, och på så sätt försvinner också den motoriska träningen öga-hand som vi vet främjar inlärning.
  • I undersökningar med elever som går i skolor som har infört mobilförbud anser de flesta att arbetsmiljön har blivit bättre.
  • Man har också sett att mobilförbud höjer den sociala kompetensen och att barn och unga lär sig att bättre integrera med sina skolkamrater. Beroendet av digitala medier kan orsaka empati-störningar, och den direkta ögonkontakten kan inte ersättas av kommunikation via sociala medier.
  • På låg- och mellanstadiet har man sett att fysisk aktivitet bland barnen har ökat på de skolor som infört mobilförbud.
  • Barn som söker bekräftelse via smartphones kan riskera att bli beroende, och brist på bekräftelse kan leda till stress och sämre självförtroende. Sömnbrist och psykiska besvär bland unga har ökat sedan den smarta telefonen introducerades.
  • Överanvändning av skärmar gör att närsyntheten ökar bland barn.

Allt detta talar för att barns användning av digitala medier bör begränsas. Skärmarna stjäl viktig tid för utveckling i verkligheten. Skärmstressen kommer att minska – liksom nätmobbning. Elever får lättare att fokusera och socialisera, och rörelse stimuleras.  

Mobilförbudet ska träda i kraft så fort det går. Liberalernas partiledare menar dock att det kan ta något år att bereda förslaget.

Dela gärna detta innehåll i dina sociala kanaler

Sociala Medier

Följ gärna Aktiv skola i sociala medier!